Tietosuojaseloste

1. Jäsenrekisterin pitäjä

Jäsenasioiden hoitaja Pirkko Lehtonen

Piltinkuja 2 As 3 / 27710 Köyliö

040 7532523  lehtonen.pike(at)gmail.com


2. Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja Kauko Aalto Kaivotie 10, 27800 Säkylä

0505620289  kaukoa.aaltoa(at)gmail.com  3. Jäsenrekisterin nimi

 Köyliön-Säkylän Eläkkeensaajat ry.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Köyliön-Säkylän Eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen ja jäsenmaksujen perintään.


5. Jäsenrekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite), liittymäaika, tehtävät yhdistyksessä sekä jäsenmaksutiedot.


6. Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilön itse antamat tiedot, jäseneksi hakeminen on mahdollista myös sähköisesti yhdistyksen kotisivujen kautta (liity jäseneksi).


7. Tietojen tarkastusoikeus

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Henkilö voi esittää tarkastuspyynnön jäsenrekisterin hoitajalla tai puheenjohtajalle suullisesti tai kirjallisesti ja tarvittaessa oikaisemaan virheelliset tiedot.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien keskusliitolle Eläkkeensaajien lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään ja jäsenmäärästään vuosittain jäsenmaksun laskutusta varten.


9. Sivujen vanhat tiedot

Sivuillamme olevia ns. "vanhoja kuvia ja henkilötietoja" säilytämme ja käytämme mm. historikin lähdetietoina. 


10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Jäsenrekisterin aineiston säilytys

Jäsenrekisterin hoitaja säilyttää jäsenrekisterin aineiston siihen asti kunnes niiden käyttötarkoitus on saavutettu ja minkä jälkeen ne hävitetään hänen toimestaan.